Knihovna bude otevřena 23.12.2023 od 17 do 19 hodin

VÁNOČNÍ ZPÍVÁNÍ 23.12.2023 je ZRUŠENO!

S ohledem na tragické události na Filozofické fakultě Univerzity Karlovy v Praze, je na sobotu 23. prosince vyhlášen státní smutek. Proto jsme se rozhodli Vánoční zpívání zrušit.

Městský obvod Pardubice III vyjadřuje upřímnou soustrast všem pozůstalým a soucítí s rodinami zraněných.

Prosíme, připojte se dne 23. prosince 2023 ke státnímu smutku a vzpomeňte tichou vzpomínkou na všechny nevinné oběti a jejich rodiny.

 

Ing. Mgr. Vítězslav Štěpánek, starosta Městského obvodu Pardubice III

23.12.2023
Knihovna MO Pardubice III© 2014. Všechna práva vyhrazena.