Prohlášení o přístupnosti

Knihovna MO Pardubice III se zavazuje ke zpřístupnění obsahu svých internetových stránek v souladu se zákonem č. 99/2019 Sb., o přístupnosti internetových stránek a mobilních aplikací a o změně zákona č. 365/2000 Sb., o informačních systémech veřejné správy a o změně některých dalších zákonů, ve znění pozdějších předpisů, které provádějí směrnici Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/2102.

Toto prohlášení o přístupnosti se vztahuje na internetové stránky www.knihovna-dubina.cz.

Stav souladu

Tyto internetové stránky www.knihovna-dubina.cz jsou částečně v souladu s výše uvedenými předpisy a dále s EN 301 549 V2 1.2 a standardem WCAG 2.1, výjimky jsou uvedeny níže.

Některé dokumenty přicházejí pro uveřejnění na web již nepřístupné (z jiných úřadů, vygenerované účetním systémem apod.). Provozovatel webu má nicméně povinnost je zveřejnit, takže tak činí. Podobně některá starší fota či fotoalba ve fotogaleriích postrádají alternativní textový popis. Některá videa vložená přímo na web mohou postrádat titulky. Uvedení těchto nedostatků do souladu se zákonem a s pravidly přístupnosti by v tomto případě bylo pro provozovatele finančně náročné, takže podle § 7 zákona 99/2019 Sb. toto není dodatečně upravováno.

Některé informace na tomto webu jsou nabízeny v podobě dokumentů formátu PDF. Pro zobrazení takových dokumentů je třeba mít nainstalovaný prohlížeč Adobe Reader, který je zdarma ke stažení z internetového serveru společnosti Adobe. Případně některý z alternativních prohlížečů (Foxit Reader, PDF-XChange Viewer a mnoho dalších). Většina dokumentů ve formátu PDF jde také přímo zobrazit v běžných prohlížečích. Dále zde mohou být dokumenty ve formátu MS Office, případně podobných kancelářských aplikací (ve formátech .doc, .docx, .odt, .xls, .xlsx, .ods a podobných). Takovéto soubory dokáže zobrazit a editovat většina běžně používaných textových editorů (MS Office, Libre Office, Open Office). V některých případech se mohou zobrazovat přímo v prohlížeči v přístupné formě.

Vypracování tohoto prohlášení o přístupnosti

Toto prohlášení bylo vypracováno dne 19.1.2022.

Prohlášení bylo vypracováno posouzením provedeným třetí stranou – zpracovatelem těchto internetových stránek společností Animatec s.r.o..

Při posuzování se sledovala shoda s kritérii uvedenými v Metodickém pokynu k zákonu č. 99/2019 Sb., ve znění pozdějších předpisů a standardu Web Content Accessibility Guidelines – WCAG 2.1.

Nepřístupný obsah

Níže uvedený obsah není zcela přístupný z důvodu nesouladu s výše uvedenými právními předpisy a normou. V textu jsou označena místa, nebo prvky, odkaz na kritérium úspěšnosti dle WCAG 2.1 a důvod nesplnění.

  1. Některé obrázky nejsou opatřeny adekvátním alternativním textem
  • Kritérium úspěšnosti 1.1.1 Netextový obsah.
  • Některé obrázky jsou opatřeny neadekvátním alternativním textem v podobě nadpisu článku
  1. Některé obrázky obsahují „text ve formě obrázku“.
  • Kritérium úspěšnosti 1.4.5 Text ve formě obrázku.
  • Některé obrázky

Zpětná vazba a kontaktní údaje

Vaše náměty či informace o problémech při zobrazování stránek, stejně jako dotazy, návrhy nebo připomínky týkající se obsahu webu či důvodného podezření, že webová stránka nesplňuje požadavky zákona č. 99/2019 Sb., ve znění pozdějších předpisů, včetně možnosti podat podnět vůči příslušným státním orgánům, můžete psát na adresu:

Kontakt na osobu odpovědnou za přístupnost stránek a za zpracování žádostí zaslaných prostřednictvím mechanismu zpětné vazby:

Knihovna MO Pardubice III
Jana Zajíce 983
530 12 Pardubice

Telefon: +420 466 264 313
email: knihovna.dubina@seznam.cz

Postup pro prosazování práva

V případě neuspokojivé odpovědi na zpětnou vazbu dle předchozího odstavce, můžete kontaktovat příslušný orgán pro prosazování práva:

Digitální a informační agentura
Na Vápence 915/14
Praha 3, 130 00

email: pristupnost@dia.gov.cz

Knihovna MO Pardubice III© 2014. Všechna práva vyhrazena.