Květinové léto – výtvarná soutěž na letní prázdniny

VÝTVARNÁ SOUTĚŽ na letní prázdniny pro děti Městského obvodu Pardubice III.

PraVIDLA SOUTĚŽE:

Obrázek na formátu A4 nakreslený libovolnou technikou NA TÉMA KVĚTINOVÉ LÉTO přineste nebo pošlete do Knihovny městského obvodu Pardubice III v období letních prázdnin od 1. července do 31. srpna 2023.

Obrázek na zadní straně podepište, nezapomeňte doplnit, kolik je vám let a telefon nebo e-mail na zákonného zástupce, vč. jeho jména.

Vaše obrázky budou k vidění v knihovně do konce měsíce října, porota vybere tři nejlepší, které budou odměněny krásnými knihami.

Výtvarné práce bude možné vrátit po ukončení výstavy pouze na vyžádání.

1.7.2023
Knihovna MO Pardubice III© 2014. Všechna práva vyhrazena.