Vzdělávací beseda „Co nás čeká v knihovně“

Knihovna Dubina letos poprvé připravila pro školní družiny vzdělávací program. S dětmi si povídáme o knihovně a její možnostech. Pracovní listy doprovázejí besedu a děti si je odnášejí domů, kde si s rodiči mohou doplnit např. Pohádkový kvíz. Tentokráte k nás přišla školní družina ZŠ Dubina. 🙂

 

20.3.2022
Knihovna MO Pardubice III© 2014. Všechna práva vyhrazena.