Vánoční ozdoba – výtvarná soutěž

VÁNOČNÍ SOUTĚŽ PRO ŠIKOVNÉ RUCE – VYROBTE VÁNOČNÍ OZDOBU

Knihovna Dubina a DDM Beta Dubina vyhlašuje výtvarnou soutěž o nejkrásnější ozdobu

 

VYROBTE NÁM VÁNOČNÍ OZDOBU NA KRÁSNÝ VÁNOČNÍ STROM před DDM Beta na Dubině a vyhrajte krásnou knížku!

Podmínky soutěže: 

Soutěž je určena pro děti a studenty s trvalým bydlištěm na území Městského obvodu Pardubice III.

Vánoční ozdobu vytvořenou libovolnou technikou přineste do Knihovny městského obvodu Pardubice III

v období do 22. prosince 2021

 

Knihovnice  si  ozdobu  vyfotí, zapíše výrobce a následně pověsí na stromeček. Porota vybere tři nejlepší, které budou

odměněny krásnými knihami.

 

 

1.12.2021
Knihovna MO Pardubice III© 2014. Všechna práva vyhrazena.