Výtvarná soutěž „Kniha a já“

VÝTVARNÁ SOUTĚŽ na letní prázdniny pro děti Městského obvodu Pardubice III.

          „KNIHA a JÁ“

Děti, prázdniny budou plné klidu a pohody. Jistě se najde chvilka si přečíst knihu. NAMALUJTE NÁM PRÁZDNINOVOU KNIHU NEBO PŘÍBĚH Z NÍ a vyhrajte krásnou knížku!

Podmínky soutěže:

Soutěž je určena pro děti do 15 let s trvalým bydlištěm na území Městského obvodu Pardubice III.

Obrázek na formátu A4 nakreslený libovolnou technikou přineste nebo pošlete do Knihovny městského obvodu Pardubice  III v období letních prázdnin

od 1. července do 31. srpna 2021

Obrázek na zadní straně podepište, nezapomeňte doplnit, kolik je vám let a telefon nebo e-mail na zákonného zástupce, vč. jeho jména.

Vaše obrázky budou k vidění v knihovně do konce měsíce října, porota vybere tři nejlepší, které budou odměněny krásnými knihami.

Výtvarné práce bude možné vrátit po ukončení výstavy pouze na vyžádání.

 

 

 

 

 

 

1.7.2021
Knihovna MO Pardubice III© 2014. Všechna práva vyhrazena.