Bezkontaktní výdej a příjem knih – pravidla pro čtenáře od 12.1.2021

Pro knihovnu platí následujícím pravidla schválená Vládou ČR a Ministerstvem zdravotnictví vycházející z Protiepidemického systému České republiky:

STUPEŇ 5 KNIHOVNA UZAVŘENA

POUZE BEZKONTAKTNÍ VÝDEJ OBJEDNANÝCH KNIH ČI VRACENÍ KNIH

1. Registrovaný čtenář si objedná knihy k vypůjčení v knihovně telefonicky, e-mailem či přes sociální sítě. Knihy lze donést na žádost ke čtenáři (senior, seniorka s omezenou pohyblivostí) domů, pouze musí být dodržen bezkontaktní výdej knih či příjem vypůjčených knih. Vše se řeší domluvou s knihovnicí. SLUŽBA JE URČENA ČTENÁŘŮM BEZ ZJEVNÝCH RESPIRAČNÍCH PROBLÉMŮ A PRO ČTENÁŘE, KTEŘÍ NEMAJÍ NAŘÍZENOU POVINNOU KARANTÉNU.

2. Knihovnice připraví knihy k vypůjčení a domluví si termín vypůjčení se čtenářem.

3. Čtenář ve stanovený čas přijde do knihovny k hlavnímu vchodu, svůj příchod telefonicky oznámí knihovnici. POZOR knihovna je však uzamčena. Knihovnice na stolek položí připravené knihy, odemkne knihovnu a odejde do zázemí chodby. Registrovaný čtenář teprve v tuto chvíli smí vstoupit do knihovny. Vyzvedne si své objednané knihy nebo položí vypůjčené knihy k vracení v připraveném bezkontaktním prostoru. Následně odchází z knihovny.

3. VEŠKERÉ ÚKONY V KNIHOVNĚ REGISTROVANÝ ČTENÁŘ ČINNÍ S OCHRANOU ÚST A NOSU!!! K DISPOZICI PRO ČTENÁŘE JE DEZINFENCE RUKOU.

4. V PROSTORU BEZKONTAKTNÍHO VÝDEJE ČI VRACENÍ KNIH JE POUZE 1 ČTENÁŘ.

5. Vrácené knižní dokumenty budou po dobu 5 dnů uloženy v karanténě, následně budou knihy odepsány z konta čtenáře. Poté jsou knihy k dispozici pro vypůjčení. Rezervace knih a Meziknihovní výpůjční služba je obnovena.

Prosíme, zůstaňte v případě nemoci doma a kontaktujte nás na tel. 466264313 nebo 731198161.

12.1.2021
Knihovna MO Pardubice III© 2014. Všechna práva vyhrazena.