Výdejní okénko – pravidla pro čtenáře od 18.12.2020

Pro knihovnu platí následující pravidla schválená Vládou ČR a Ministerstvem zdravotnictví vycházející z Protiepidemického systému České republiky POHOTOVOSTNÍ STUPEŇ 4

  1. Vstup do knihovny (k výdejnímu okénku) je povolen jen registrovaným čtenářům. Nový zájemce o registraci by měl předem telefonicky kontaktovat knihovnice.
  2. Činnost knihovny je omezena pouze na objednané výpůjční služby knih či časopisů, včetně jejich vrácení. Ostatní služby není možné využívat. Deskové hry se prozatím půjčovat nebudou.
  3. K výdejnímu okénku budou čtenáři přistupovat jednotlivě, vždy po vyzvání knihovnice a to v počtu 1 čtenáře v určeném prostoru. Čtenář je povinen respektovat pokyny knihovnic.
  4. Vstup do prostor knihovny bude umožněn pouze čtenáři s ochranou nosu a úst (roušky, respirátory apod.). Čtenář bez zmíněné ochrany nebude obsloužen!!!
  5. Při vstupu do knihovny bude k dispozici dezinfekce na ruce, kdy čtenář je povinen si dezinfekcí ruce ošetřit!
  6. Vrácené knižní dokumenty budou po dobu 5 dnů uloženy v karanténě, následně budou knihy odepsány z konta čtenáře. Poté jsou knihy k dispozici pro vypůjčení.
  7. Rezervace knih a Meziknihovní výpůjční služba je obnovena.

Pokud bude mít čtenář zjevné příznaky respiračních potíží např. výraznou dušnost či kašel, může být vykázán z prostor knihovny. Prosíme, zůstaňte v případě nemoci doma a kontaktujte nás na tel. 466264313 nebo 731198161.

18.12.2020
Knihovna MO Pardubice III© 2014. Všechna práva vyhrazena.