Pravidla pro čtenáře od 3.12.2020

Pro knihovnu platí následujícím pravidla schválená Vládou ČR a Ministerstvem zdravotnictví vycházející z Protiepidemického systému České republiky

POHOTOVOSTNÍ STUPEŇ 3

  1. Vstup do knihovny je povolen jen registrovaným čtenářům a zájemcům o registrace nové.
  2. Činnost knihovny je omezena pouze na výpůjční služby knih či časopisů, včetně jejich vrácení. Ostatní služby není možné využívat. Deskové hry se prozatím půjčovat nebudou.
  3. V prostorách knihovny včetně chodby je povolen vstup na základě proti epidemiologických opatření pouze 4 čtenářům!!!
  4. Vstup do knihovny bude umožněn pouze čtenáři s ochranou nosu a úst (roušky, respirátory apod.). Čtenář bez zmíněné ochrany nebude obsloužen!!!
  5. Při vstupu do knihovny bude k dispozici dezinfekce na ruce, kdy čtenář je povinen si dezinfekcí ruce ošetřit!
  6. Vrácené knižní dokumenty budou po dobu 5 dnů uloženy v karanténě.
  7. Rezervace knih a Meziknihovní výpůjční služba je obnovena.

Pokud bude mít čtenář zjevné příznaky respiračních potíží např. výraznou dušnost či kašel, může být vykázán z prostor knihovny. Prosíme, zůstaňte v případě nemoci doma a kontaktujte nás na tel. 466264313 nebo 731198161.

3.12.2020
Knihovna MO Pardubice III© 2014. Všechna práva vyhrazena.