Výtvarná soutěž – JEŽEK

VÝTVARNÁ SOUTĚŽ pro děti Městského obvodu Pardubice III.

J E Ž E Č E K

Děti, máme tu podzim a s ním je spjato i jedno krásné zvířátko, ježek. Namalujte ČI VYROBTE nám jednOHO JEŽEČKA a vyhrajte krásnou knížku!

 

Podmínky soutěže:

Soutěž je určena pro děti do 15 let s trvalým bydlištěm na území Městského obvodu Pardubice III.

Obrázek na formátu A4 nakreslený libovolnou technikou či vyrobeného ježka přineste nebo pošlete do Knihovny městského obvodu Pardubice III v období

od 1. října do 30. října 2020.

 

Obrázek na zadní straně podepište, nezapomeňte doplnit, kolik je vám let a telefon nebo e-mail na zákonného zástupce, vč. jeho jména.

Vaše obrázky budou k vidění v knihovně do konce měsíce listopadu, porota vybere tři nejlepší, které budou odměněny krásnými knihami.

 

1.10.2020
Knihovna MO Pardubice III© 2014. Všechna práva vyhrazena.