Pravidla čtenáři od 1.9.2020

INFORMUJE

Pro knihovnu od 1. 9. 2020 platí následujícím pravidla vycházející z nařízení a doporučení Ministerstva kultury a Ústřední knihovnické rady:

1. Vstup do knihovny je povolen jen registrovaným čtenářům a zájemcům o registraci.

2. Činnost knihovny je omezena pouze na výpůjční služby (vrácení a půjčování knih a časopisů). Ostatní služby není možné využívat. Deskové hry se prozatím půjčovat nebudou.

3. V prostorách knihovny doporučujeme nošení roušek.

4. Při vstupu do knihovny bude k dispozici dezinfekce na ruce, kdy čtenář je povinen si dezinfekcí ruce ošetřit!

5. Vrácené knižní dokumenty budou po dobu 4 dnů uloženy v karanténě, poté budou opět k dispozici k vypůjčení.

6. Rezervace knih a Meziknihovní výpůjční služba je obnovena.

7. Kopírování a tisk jsou možné pouze po předchozím zaslání na e-mail knihovny dubina@seznam.cz nebo donesením příslušného dokumentu v elektronické podobě např. na USB disku.

Pokud bude mít čtenář zjevné příznaky respiračních potíží např. výraznou dušnost či kašel, může být vykázán z prostor knihovny. Prosíme, zůstaňte v případě nemoci doma, stačí nám zavolat na tel. 466264313 nebo 731198161. My Vám knihy rádi prodloužíme.

31.8.2020
Knihovna MO Pardubice III© 2014. Všechna práva vyhrazena.