S knihou na prázdniny – letní fotosoutěž

PODMÍNKY SOUTĚŽE:

Soutěž PRÁZDNINY S KNIHOU se vyhlašuje pro amatéry zabývající se digitální fotografií. Účastnit se mohou děti i dospělí z Městského obvodu Pardubice III. Každý účastník může do soutěže přihlásit maximálně tři snímky v elektronické podobě. K fotografiím je třeba uvést jméno, příjmení, bydliště a telefonický kontakt. Snímky v elektronické podobě zasílejte                  na e-mailovou adresu soutez-knihovna@seznam.cz.

Snímky budou publikovány na facebookové stránce KNIHOVNY Městského obvodu Pardubice III.

Fotografujte a lajkujte!

 

TERMÍNY:

vyhlášení soutěže – 1. července 2020

Ukončení soutěže – 31. srpna 2020 (fotografie odeslané po tomto datu již nebudou do soutěže zařazeny)

 

VYHODNOCENÍ SOUTĚŽE:

Soutěžní práce budou od 1. 7. 2020 průběžně publikovány v soutěžním albu na Facebooku KNIHOVNY Městského obvodu Pardubice III. Autory tří snímků s největším počtem lajků ke dni 31. 8. 2020 čekají zajímavé ceny:  1. místo – poukázka v hodnotě 1500,- Kč, 2. místo – poukázka v hodnotě 1000,- Kč a 3. místo – poukázka v hodnotě      500,- Kč na nákup zboží v hypermarketu Globus.

 

Zasláním snímků do této soutěže vyjadřuje účastník souhlas s následujícími podmínkami:

Soutěžící souhlasí s publikováním zaslaných fotografií v tiskové nebo elektronické podobě bez nároků na honorář, a to nejen v tiskovinách vydávaných organizátorem akce bez časového omezení. Soutěžící uděluje organizátorovi souhlas se zpracováním zaslaných osobních údajů pro účely organizace soutěže S KNIHOU NA PRÁZDNINY včetně jejich zveřejnění, to vše v souladu s Obecným nařízením o ochraně osobních údajů (EU) 2016/679, známém jako GDPR. Soutěžící prohlašuje, že je autorem přihlášených fotografií.

1.7.2020
Knihovna MO Pardubice III© 2014. Všechna práva vyhrazena.