Pravidla pro čtenáře od 1.7.2020

KNIHOVNA INFORMUJE

Pro knihovnu od 1. 7. 2020 platí následujícím pravidla vycházející z nařízení a doporučení Ministerstva kultury a Ústřední knihovnické rady:

1. Vstup do knihovny je povolen jen registrovaným čtenářům a zájemcům o registraci.

2. Činnost knihovny je omezena pouze na výpůjční služby (vrácení a půjčování knih a časopisů). Ostatní služby není možné využívat. Deskové hry se prozatím půjčovat nebudou.

3. Při vstupu do knihovny bude k dispozici dezinfekce na ruce, kdy čtenář je povinen si dezinfekcí ruce ošetřit!

4. Vrácené knižní dokumenty budou po dobu 4 dnů uloženy v karanténě, poté budou opět k dispozici k vypůjčení.

5. Rezervace knih a Meziknihovní výpůjční služba je obnovena.

6. Kopírování a tisk jsou možné pouze po předchozím zaslání na e-mail knihovny knihovna.dubina@seznam.cz nebo donesením příslušného dokumentu v elektronické podobě např. na USB disku.

7. Pokud bude mít čtenář zjevné příznaky respiračních potíží např. výraznou dušnost či kašel, může být vykázán z prostor knihovny. Prosíme, zůstaňte v případě nemoci doma, stačí nám zavolat na 466264313 nebo 731198161. My Vám knihy rádi prodloužíme.

1.7.2020
Knihovna MO Pardubice III© 2014. Všechna práva vyhrazena.