Pravidla pro čtenáře – uvolnění

INFORMUJE

Pro knihovnu v současnosti platí následujícím omezení a doporučení vycházející z nařízení a doporučení Ministerstva kultury a Ústřední knihovnické rady:

  • Vstup do knihovny je povolen jen registrovaným čtenářům a zájemcům o registraci.
  1. Činnost knihovny je omezena pouze na výpůjční služby (vrácení a půjčování knih a časopisů). Ostatní služby není povoleno používat. Deskové hry se prozatím půjčovat nebudou.
  2. Při vstupu do knihovny bude k dispozici dezinfekce na ruce, kdy čtenář je povinen si dezinfekcí ruce ošetřit!
  3. Zákaz vstupu bez roušky v celém objektu knihovny. Po dobu návštěvy je nutností mít překrytá ústa a nos.
  4. Rozestup mezi jednotlivými čtenáři je minimálně 2 metry.
  5. Vstup do knihovnických prostor je omezen 5 čtenářů najednou, ostatní čekají před vchodem v rozestupech 2 m.
  6. Používání toalet pro veřejnost je zakázané z hygienického hlediska.
  7. Vrácené knižní dokumenty budou po dobu 4 dnů uloženy v karanténě, poté budou opět k dispozici k vypůjčení.
  8. Rezervace knih a Meziknihovní výpůjční služba je pozastavena.
  9. Kopírování a tisk jsou možné pouze po předchozím zaslání na e-mail knihovny dubina@seznam.cz.
25.5.2020
Knihovna MO Pardubice III© 2014. Všechna práva vyhrazena.