Pravidla návštěvy pro čtenáře po znovuotevření

KNIHOVNA NA DUBINĚ INFORMUJE

Od 4. 5. 2020 knihovna znovu otevírá knihovnu s následujícím omezením a doporučeními vycházejí z nařízení a doporučení Ministerstva kultury a Ústřední knihovnické rady:

1. Vstup do knihovny je povolen jen registrovaným čtenářům a zájemcům o registraci.

2. Činnost knihovny je omezena pouze na výpůjční služby (vrácení a půjčování knih a časopisů). Ostatní služby není povoleno používat. Deskové hry se prozatím půjčovat nebudou.

3. Při vstupu do knihovny bude k dispozici dezinfekce na ruce, kdy čtenář je povinen si dezinfekcí ruce ošetřit.

4. Zákaz vstupu bez roušky. Po dobu návštěvy je nutností mít překrytá ústa a nos.

5. Rozestup mezi jednotlivými čtenáři je minimálně 2 metry.

6. Vstup do knihovnických prostor je omezen max. 4 čtenáři najednou, ostatní čekají před vchodem v rozestupech 2 m.

7. Používání toalet pro veřejnost je zakázané z hygienického hlediska.

8. Prosíme, omezte čas strávený v knihovně na nezbytně nutnou dobu.

9. Vrácené knižní dokumenty budou po dobu jednoho týdne uloženy v karanténě, poté budou opět k dispozici k vypůjčení.

10. Rezervace knih a Meziknihovní výpůjční služba je pozastavena.

11. Kopírování a tisk jsou možné pouze po předchozím zaslání na e-mail knihovny knihovna.dubina@seznam.cz.

4.5.2020
Knihovna MO Pardubice III© 2014. Všechna práva vyhrazena.