Výherci soutěže 35 let knihovny

Knihovna Dubina oslavila v loňském roce 35 let svého působení na území Městského obvodu Pardubice  III. Jako  samostatná  pobočka  knihovna  vzniká v roce 1984 v prostorách mateřské školky v Rumunské ulici, kde sídlí do poloviny roku 2009, ještě jako součást Okresní knihovny. Vedení města Pardubice v roce 1991 coby opatření proti porevolučnímu osamostatňování okrajových částí rozhoduje o rozdělení města do několika obvodů. Městský obvod Pardubice III vzniká v roce 2002 a v roce 2007 přebírá pod svoji správu i Knihovnu Dubina.

V současnosti má knihovna ve svém knihovním fondu přes 18 tisíc knih, periodik, deskových her, turistických map a audioknih. Knihovna Dubina  připravila  pro  své  čtenáře  vědomostní  kvíz  spojený  právě s našim výročí. Ze správně zodpovězených soutěžních lístků čtenář knihovny vylosoval tři výherce, kteří byli obdarování nádhernými knihami a malou pozorností od samotného pana Starosty.

Děkujeme všem čtenářům i veřejnosti za zapojení do naší soutěže.

6.2.2020
Knihovna MO Pardubice III© 2014. Všechna práva vyhrazena.