Můj nejoblíbenější knižní hrdina

Děti, čtete rády knížky? A máte svého NEJ HRDINU? Namalujte nám oblíbenou knižní postavu a vyhrajte krásnou knížku!

Podmínky soutěže:

Soutěž je určena pro děti do 15 let s trvalým bydlištěm na území Městského obvodu Pardubice III.

Obrázek na formátu A4 nakreslený libovolnou technikou přineste nebo pošlete do Knihovny městského obvodu Pardubice III v období letních prázdnin od 2. července do 31. srpna 2018.

Obrázek na zadní straně podepište, nezapomeňte doplnit, kolik je vám let a telefon nebo e-mail na zákonného zástupce, vč. jeho jména.

Vaše obrázky budou k vidění v knihovně do konce měsíce října, porota vybere tři nejlepší, které budou odměněny krásnými knihami.

20.6.2018
Knihovna MO Pardubice III© 2014. Všechna práva vyhrazena.