Můj nejmilejší vánoční dárek

Výtvarná soutěž pro děti z Městského obvodu Pardubice III do 10 let.

Podmínky a pravidla soutěže

 1. Organizátorem soutěže je Knihovna městského obvodu Pardubice III, adresa: Lidmily Malé 656, 530 12 Pardubice.
 2. Soutěž probíhá v termínu od 1. ledna do 31. ledna 2018.
 3. Soutěže se mohou zúčastnit děti z Městského obvodu Pardubice III do 10 let (včetně).
 4. Podmínkou účasti v soutěži je vlastnoručně vytvořený obrázek na téma Můj nejmilejší vánoční dárek. Na zadní straně obrázku je třeba uvést jméno, příjmení a věk dítěte, kontakt na rodiče nebo jiného dospělého zástupce dítěte (adresa, e-mail nebo jiný kontakt). Je možné uvést název obrázku.  
 5. Technika zpracování je libovolná (malba, kresba, koláž…), doporučený formát obrázku je velikost A4.
 6. Obrázek lze doručit osobně či poštou do Knihovny městského obvodu Pardubice III do 31. 1. 2018.
 7. Doručené obrázky budou vystaveny v průběhu února 2018 v prostorách knihovny.
 8. Porota vybere 3 nejlepší díla, jejich tvůrci získají zajímavé knihy a  další drobné dárky. Jména vítězů budou zveřejněna na Facebooku knihovny a na webových stránkách Knihovny MO Pardubice III (bez  kontaktních údajů).
 9. Ceny budou předány v Knihovně městského obvodu Pardubice III v březnu 2018 v rámci tradiční akce Březen – měsíc čtenářů.
 10. Doručené obrázky se soutěžícím zpět nevrací, pokud není domluveno jinak.
 11. Osobní údaje nebudou zneužity pro obchodní účely, nebudou jinde uveřejněny a nebudou poskytnuty třetí osobě. Účast v soutěži ani výhry není možné vymáhat právní cestou ani alternativně plnit v penězích. Knihovna si vyhrazuje právo pravidla soutěže upravit, případně bez náhrady celou soutěž zrušit.
 12. Veškeré informace k soutěži jsou zveřejněny na webu Knihovny městského obvodu Pardubice III.

 

 

31.12.2017
Knihovna MO Pardubice III© 2014. Všechna práva vyhrazena.