Fotosoutěž LÉTO s KNIHOU

TERMÍNY:

vyhlášení soutěže – 1. července 2017

Ukončení soutěže – 31. srpna 2017 (fotografie odeslané po tomto datu již nebudou do soutěže zařazeny)

 

PODMÍNKY SOUTĚŽE:

Soutěž se vyhlašuje pro amatéry zabývající se digitální fotografií. Účastnit se mohou děti i dospělí z Městského obvodu Pardubice III. Každý účastník může do soutěže přihlásit maximálně tři snímky v elektronické podobě. K fotografiím je třeba uvést jméno, příjmení, bydliště a telefonický kontakt. Snímky v elektronické podobě zasílejte na e-mailovou adresu letosknihou@seznam.cz. Snímky budou publikovány na facebookové stránce KNIHOVNY Městského obvodu Pardubice III.

Fotografujte a lajkujte!

 

vYHODNOCENÍ SOUTĚŽE:

Soutěžní práce budou od 1. 7. 2017 průběžně publikovány v soutěžním albu na facebooku KNIHOVNY Městského obvodu Pardubice III. Autory tří snímků s největším počtem lajků ke dni 31. 8. 2017 čekají zajímavé ceny   (1. místo – poukázka v hodnotě 1500,- Kč, 2. místo – poukázka v hodnotě 1000,- Kč a 3. místo – poukázka v hodnotě 500,- Kč na nákup zboží v obchodním domě Tesco).

 

 

Zasláním snímků do této soutěže vyjadřuje účastník souhlas s následujícími podmínkami:

Soutěžící souhlasí s publikováním zaslaných fotografií v tiskové nebo elektronické podobě bez nároků na honorář, a to nejen v tiskovinách vydávaných organizátorem akce bez časového omezení. Soutěžící uděluje organizátorovi souhlas se zpracováním zaslaných osobních údajů pro účely organizace soutěže LÉTO S KNIHOU včetně jejich zveřejnění, to vše v souladu se zákonem č. 102/2000 Sb. o ochraně osobních údajů. Soutěžící prohlašuje, že je autorem přihlášených fotografií.

31.5.2017
Knihovna MO Pardubice III© 2014. Všechna práva vyhrazena.